Copyright Research 2Evolve 2017

Welkom bij het inwonerspanel Heusden

Bent u inwoner van de gemeente Heusden en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u dan nu aan als lid van het inwonerspanel! 

 

Via het inwonerspanel krijgt de gemeente een goed beeld van wat er leeft in de samenleving van Heusden en kan zij het beleid daar beter op afstemmen. 

February 17, 2020

July 3, 2019

December 17, 2018

March 26, 2018

November 30, 2017

October 19, 2017

Please reload

Doe ook mee!

De gemeente Heusden wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de  Heusdense samenleving. Het inwonerspanel is een van de manieren waarmee we de betrokkenheid van inwoners willen  verhogen. Enige voorwaarden zijn dat u inwoner van de gemeente Heusden bent en 16 jaar of ouder.

 

Aan de leden van het Inwonerspanel Heusden wordt gevraagd hun mening te geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn en waar de gemeente zich mee bezig houdt zoals leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, de gemeentepolitiek, enzovoorts.

U ontvangt 4 tot 6 keer per jaar een vragenlijst. De vragen gaan over verschillende onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, groenonderhoud, maar ook over jeugdzorg en de WMO.

 

Het meewerken aan een onderzoeksproject van inwonerspanel Heusden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt dan ook op elk moment uw deelname aan het inwonerpanel stopzetten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De gemeente heeft het inwonerspanel opgezet samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Heeft u vragen? Via het contactformulier horen wij dit graag.

Hoe werkt het inwonerspanel?

Hoe kan ik me aanmelden?

Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Heusden. Om mee te kunnen doen aan het inwonerspanel hebben wij een aantal achtergrondgegevens van u nodig. 

Deze achtergrondgegevens zijn voor het  onderzoek erg belangrijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het inwonerspanel Heusden.

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw persoonlijke gegevens worden dus uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. 

 

Het inwonerspanel Heusden is een onderzoeksinstrument van de gemeente Heusden. Dat betekent dat alleen bestuurders en ambtenaren gebruik kunnen maken van het panel. Het panel wordt beheerd door Research 2Evolve. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

De laatste resultaten

Heeft u nog vragen?

17/02/2020

03/07/2019

17/12/2018

Please reload

Uw mening is

belangrijk!